iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 411

Küsimus

Vastavalt Töötervishoiu arsti ettekirjutisele hüvitasime töötajale prillid, töötaja võttis arve firma nimele, kus on ka peale km 5%. Kas võime selle sisendkäibemaksust maha arvata?

Vastus - 05.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 29 lõige 1 sätestab üldnõude, et kaup või teenus peab olema suunatud ettevõtluses kasutamiseks.
Põhimõtteliselt on ju vastavad kuvariga töötamise prillid ette nähtud töötamiseks, need on töövahendid. Määruse (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72421) kohaselt tehakse tervisekontrolle ja rakendatakse abinõusid, milleks muuhulgas on ka kuvariga töötamise prillide muretsemine, tööandja kulul. Need ostab kas tööandja või hüvitab ta töötajale nende maksumuse (§ 3 lg 5 p 1, lg 6 ja 8).
Töövahendid on ettevõtluseks vajalikud ning sisendkäibemaksu mahaarvamine toimub seega üldalustel. Samad põhimõtted on ka tegelikult tulumaksu puhul rakendatavad, tegemist on ettevõtlusega seotud kuluga.