iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 398

Küsimus

Eesti km kohustuslane A osutab remont-ehitusteenust teisele Eesti km kohustuslasele B, nimelt remonditakse kruiisilaeva,mis asub Bahaama sadamas. Laev sõidab Singapuri lipu all. Firma B on lepingu sõlminud Soome riigi firmaga,kes on peatöövõtja.
Minu küsimused on: 1. kas firma A on kohustatud tedma, kes on peatöövõtja?
2.Millise km määraga tuleks koostada firmal A arve teostatud tööde kohta firmale B (Firma B on registreeritud ainult Eesti km kohustuslaseks)?

Vastus - 18.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva remontimine maksustatakse 0% määras sõltumata teenuse saaja isikust ja töö tegemise kohast (KMS § 15 lg 4 p 6). Sellest tulenevalt ei ole erinevalt paljudest muudest 0% rakendamise juhtudest teile kui teenuse osutajal vaja kontrollida tellija isiku staatust ega lisada arvele viiteid pöördmaksustamise kohta. Piisab vaid viitest KMS § 15 lg 4 punktile 6.