iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 38

Küsimus

Kindlustus otsustas hüvitada juriidilisele isikule sõiduki liiklusõnnetuses hävimisest tekkinud kahju summas 35000.-krooni pärast sõiduki avariijärgses seisukorras kindlustusseltsile aktiga üleandmist. Hüvitamisele kuuluvat summat on vähendatud lepingujärgse omavastutuse (3000.-EEK) võrra.
Kas selline sõiduki võõrandamine on käive?
Kõnealuse kaubiku soetamisel on sisendkäibemaks maksustatavast käibest maha arvatud.
Kas käive tekkis ainult tegelikult saadud hüvitise summas (35000.-EEK) või hüvitise summas+omavastutus (s.t.38000.-EEK)?
Kas käibemaks sisaldub hüvitise summas või tuleb see hüvitise summale lisada?

Vastus - 09.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See ei ole käive, vaid kahju hüvitamine.
Käibega oleks tegemist siis, kui näiteks autot oleks parandatud – siis remonditöökoja arve kindlustusseltsile maksustatakse käibemaksuga. Samuti tuleb käibemaksu maksta, kui kindlustusselts müüb auto maha.

Kindlustushüvitis ei ole käive – käibemaksu hüvitiselt ei tule arvestada ja sisendkäibemaksu korrigeerida ei tule.