Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 371

Küsimus

Üks abielupool sai tagasi õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara. Sellise kinnisvara müük on tulumaksuvaba. Kuidas tuleb tasuda aga tulumaksu kui vara tagasisaanud abikaasa on nüüdseks surnud ja müügi teostab üleelanud abikaasa. Vara oli abieluajal jagamata so. vara kooseisuks on nüüd üleelanud abikaasa osa on 50% ja päritav osa surnud abikaasa osast. Kas tulumaks tuleb tasuda ainult päritava osa müügi pealt või kogu müügisumma pealt?

Vastus - 30.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tagastatud vara peaks sarnaselt pärandina saadud varale kuuluma abikaasa lahusvara hulka. See tähendab, et üleelanud abikaasa on kogu vara pärija, mis tähendab seda, et tulumaksu tuleb tasuda kogu müügisummalt (kui kinnisvara ei kasutatud elukohana, vt TuMS § 15 lg 5 p 1). Võimalik, et näiteks abieluvaralepinguga on tehtud kõrvalekaldeid. Põhimõtteliselt peaks omandisuhteid kõige paremini näitama notari poolt välja antud pärimisõiguse tunnistus, mille alusel kanti pärija kinnistusraamatusse kinnistu omanikuna.
————————————————————————————-
NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.