iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 361

Küsimus

Alltöövõtja esitas peale lepingu sõlmimist (juunis) ettemaksuarve, mida ei tasutud, kuna töö alustamine venis. Osaliselt tasuti ettemaks oktoobris. KMS 11 alusel käivet juunis ei tekkinud ja neil polnud ka kohustust KM tasumiseks? Samuti ei saanud mina seda sisendina arvestada kuna arve oli tasumata ja ka teenust (tööde akt) polnud saanud?
KMS 37 p 2 alusel saan ma aru, et arve tuleks mulle väljastada oktoobris, summale millises ulatuses ettemaks tasuti? Ja nüüd tekib neil alles KM tasumise kohustus? Sisendkäibemaksu saan tagasi arvestada alles siis, kui töö tehud (akt)?

Vastus - 18.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui ettemaksu ei tasutud ja tööd ei ole tehtud, siis ei teki käibemaksukohustust ega sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, ka siis kui ettemaksu kohta on väljastatud arve, millel on käibemaks näidatud. Pärast käibe tekkimist (kas tööde akti koostamine või ettemaksu tasumine) tuleb väljastada uus arve ning segaduste vältimiseks oleks soovitatav esialgne arve tühistada.