Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 360

Küsimus

01.01.07 muutub KMS § 15 lõige 2 punkt 2, kus meditsiiniseadmed arvatakse 5% maksumäärast välja ja kehtestatakse 18% maksumäär. Küsimus selline, et kas 2006 aastal 5% soetatud med.seadmed, mis realiseeritakse 2007 aastal maksustatakse 18% või see ei puutu üldse asjasse, et nad on soetatud ühendusesiseselt 5%?

Vastus - 18.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kauba soetamise aeg ei mõjuta maksustamist. Kohaldatakse seda maksumäära, mis kehtib käibe toimumise ajal. Käive saab tekkida kas kauba üleandmisel ostjale või kauba eest ettemaksu saamisel. Seega, kui te soovite kauba müügil rakendada veel 5%-list maksumäära, siis on teil kaks võimalust: kas anda kaup ostjale üle ja väljastada arve enne 2006. aasta lõppu või paluda ostjal ettemaksu sooritamist enne aasta lõppu.