iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 353

Küsimus

Inglismaal registreeritud maksukohustuslane osutab veoteenust Eestis registreeritud maksukohustuslasele kauba veol Inglismaal.
1.Millise km määraga arve peaks teenuse osutaja esitama?
2. Kas km määras on erinevus, kui veoteenus on rahvusvahelise kaubaveoteenuse osa(kaup transporditakse laevaga Inglismaale ja sadamast veab teenuse osutaja selle laiali)
3. Kas määras on erinevus, kui kaup ladustatakse sadamas ja hiljem osutab Inglismaa km kohustuslane teenust Eesti km kohustuslasele.

Vastus - 10.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuuenda Direktiivi art 9 lg 2 b sätestab transporditeenuse käibe tekkimise koha üldreegli ? käive tekib seal, kus teenust füüsiliselt osutatakse. Erandi sellele sättele kehtestab kaubaveo teenuse osas art 28b osa C. Erand, mille puhul on käibe tekkimise kohaks see liikmesriik, kelle käibemaksukohustuslasele teenust osutatakse, eeldab, et 1) tegemist on ühendusesisese transpordiga ? st et transpordi algus- ja lõpp-punkt asuvad erinevates liikmesriikides; 2) ühendusesisese transpordiga võrdsustatakse teenus juhul, kui see on otseselt (vahetult) seotud veoteenusega, mille algus- ja lõpp-punkt on erinevates liikmesriikides.
Seega, a) kui teenust osutatakse Inglismaal (st ühe liikmesriigi piires), on käibe tekkimise koht Inglismaa, arvel näidatakse käibemaks standardmääras (17,5). b) kui teenus on otseselt (vahetult) seotud sellise veoteenusega, mille algus- ja lõpp-punkt on erinevates liikmesriikides, siis peaks teenuse osutaja rakendama 0% maksumäära ning teenuse saajal tekiks pöördmaksukohustus Eestis (vt ka KMS § 10 lg 2 p 12). c) kui tegemist on mingi „vahelaoga“, kuhu kaup selle edasiseks transpordiks mõneks ajaks ladustatakse, siis loetakse vedu ühendusesiseseks kauba veoks.