iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 352

Küsimus

Kas tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ettevõtet sponsoreerides (antud spordivõistluse auhind, esemeline) tuleb sellelt esemelt maksta käibemaksu? Kui tuleb, siis milline väärtus maksustatakse?

Vastus - 09.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui käibemaksukohustuslane võõrandab tasuta kauba, siis loetakse maksustatavaks väärtuseks kauba soetusmaksumus või selle puudumisel omahind või kauba harilik väärtus, kui see on madalam kui soetusmaksumus või omahind (KMS § 12 lg 3). Eelduseks on, et kauba käive on maksustatav käive (vt lisaks ka KMS § 16 lg 2 p 9).
Juhul, kui kaup ongi soetatud auhinnana üleandmise eesmärgil, siis ei tohiks soetamisel sisendkäibemaksu maha arvata ja müüki käibemaksuga ei maksustataks, sest seda ei loetaks sellisel juhul üldse ettevõtluseks ning käibemaksuarvestusse vastav kauba soetamine ning võõrandamine ei läheks.