iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 351

Küsimus

Kui elamumaa on soetatud abielu ajal ja vahepeal on sinna tehtud kulutusi (kommunikatsioonid jm.) ühe abikaasa poolt ning kui nüüd see maa müüakse peale abielulahutust siis kes saab need kulud tulumaksu tasumisel maha arvata (kas see kes on kulutuse teinud või mõlemad abikaasad võrdselt või vastavalt abikaasade kokkuleppele)?

Vastus - 02.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kulutused saab maha arvata see, kes on kulutused teinud, seda peab tõendama kuludokument. Kui abikaasade ühisvara jagamisel on näiteks kokku lepitud, et maatüki ainuomanikuks saav abikaasa maksab teisele abikaasale rahalist hüvitist, siis saab seda summat samuti käsitada maa soetamismaksumuse osana.