iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 341

Küsimus

Firma on registreeritud ja tegutseb ainuomaniku kodusel aadressil. Firma ostis endale seadmed, mida on vaja hoida varju all. Kui nüüd see firma rendib pikaajalise rendilepinguga omaniku eravaldusest mõttelise osa (garaaziboksi) ja teeb seal oma ettevõtluskuludena remondi (vahetab uksed, parandab katuse jne.), siis kuidas toimub remondikuludelt käibemaksu tagasi arvestamine . Firma on 100% k/mkohuslane.

Vastus - 25.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhul, kui käibemaksukohustuslane rendib endale ruumid ning need on tema ettevõtluses kasutatavad, siis võib ta ka ruumi remondikulude sisendkäibemaksu oma maksukohustusest maha arvata (eeldusel, et ruumide kasutamine on seotud ka maksustatava „väljundi genereerimisega“). See, et ruumid ei ole käibemaksukohustuslase omad, ei ole tähtis. Riigikohus on varem kehtinud käibemaksuseaduse tõlgendamisel asunud seisukohale, et „Käibemaksuseadus ei sätesta, et KMS § 18 lg 1 p. 1 kohaldamiseks peavad maksumaksja soetatud kaubad ja teenused jääma tema omandusse või olema tema ettevõtluses kasutatavad kohe. Samuti ei ole Käibemaksuseadusega sätestatud, millisel viisil peaksid kaubad ja teenused olema oma ettevõtluses kasutatavad.“ (vt http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-32-99).