iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 340

Küsimus

Kui Eesti maksumaksjale osutas teenuse Kanada firma (käibe tekkimise kohaks võib lugeda Eestit), kuidas siis peaks see Eesti firma arvestama ja deklareerima käibemaksu (kas 18% ja pöördmaksuna s.t samal kuul käibelt ja sisendk/maks)?
Arvel puuduvad andmed tarnijafirma maksukohusluse suhtes.

Vastus - 25.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 3 lg 4 p-d 2 ja 5 sätestavad maksukohustuslase üldise kohustuse käivete pöördmaksustamiseks, kui käibe tekkimise koht on Eesti, kauba võõrandaja või teenuse osutaja on välisriigi ettevõtlusega tegelev isik ning ta ei ole Eestis maksukohustuslasena registreeritud ja tal ei ole siin püsivat tegevuskohta, mille kaudu ta tegutseks.
Seega, kui Eesti käibemaksukohustuslane soetas teenuse Kanada ettevõtjalt, teenuse käibe tekkimise koht on Eesti ning täidetud on ka teised viidatud tingimused, siis on teenuse saajal pöördmaksustamise kohustus. Teenuse saaja lisab teenuse hinna deklaratsioonil lahtris 1 muule käibele, real 5 deklareeritakse sisendkäibemaksu summa (ise tuleb arvutada) ja real 7 teenuse hind.
Eesti seadus ei saa nõuda, et Kanada ettevõtja peaks teadma midagi Eesti maksukohustusest ja arvele selle kohta midagi märkida. Arvete vormistamise ja viidete nõuded on ühtlustatud Euroopa Liidus.
Soovitan Teil igaks juhuks kontrollida, kas käibe tekkimise koht on ikka Eesti, sest § 3 lg 4 p 5 eeldab, et KMS § 10 lg 1-4 alusel oleks käibe tekkimise koht siin. Juhul, kui nende sätete järgi Eestis maksukohustust ei teki (st käibe tekkimise koht ei ole Eesti), siis ei toimu ka pöördmaksustamist.