iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 338

Küsimus

Milline tervishoiuteenus on maksuvaba?
Kuidas peab olema dokument vormistatud?
Kas dokumendil peab olema diagnoos või võib kirjutada N. massaaz, nõelravi, hambaravi vms.
Kas tuleb kasutada RHK-10 koode või kuidas seda teha?

Vastus - 24.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuvabastuse rakendamisel võetakse aluseks sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 13 "Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163343

Käibemaksuseaduse § 37 lg 3 kohaselt ei ole maksuvaba käibe puhul teenuse saajale arve esitamine kohustuslik. samas tuleb kindlasti säilitada dokumente, mis võimaldaksid vajaduse korral kontrollida, kas teie poolt osutatud teenus kvalifitseerub tervishoiuteenuseks. Dokumentide vormistamisel tasub hoolikam olla kindlasti siis, kui te osutate klientidele erinevaid teenuseid, millest mõned on maksustatavad. Oluline ei ole mitte see, et kõikides dokumentides oleks täpselt kasutatud RHK-10 koonde või nimetusi, vaid see, et saaks usaldusväärselt kontrollida teie teenuste sisulist vastavust RHK-10 loetelus toodule.