iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 337

Küsimus

Kui firma kinnistule seatakse hüpoteek ühe osaniku eralaenu tagatiseks, millised siis on maksuriskid?

Vastus - 13.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuriskid tekivad siis, kui tekivad makseraskused ja kinnistu pannakse müüki. Sel juhul muutub kinnistu omanik panga asemel võlausaldajaks ning võib tekkida erisoodustus kas intressidest või tervest laenust loobumise korral (eeldusel et see osanik on juhatuse liige, kui ei, siis on tegemist kingitusega). Hüpoteegi seadmine ei tekita mingeid probleeme, sest mingit hüve osanikul sellest veel ei teki. Kui äriühing kannab hüpoteegi seadmise kulud (notaritasu, riigilõiv), siis tekib küll maksukohustus, sest need kulud tehakse osaniku (laenusaaja) huvides.