iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 333

Küsimus

Ettevõte ostab jaekaubandusest sularaha arvega kaupa aga tšekil pole kirjas mitte kauba hind ilma käibemaksuta, vaid kauba summa ilma käibemaksuta, käibemaks ja summa koos käibemaksuga. Kas sellist tšekki saab raamatupidamises kasutada sisendkäibemaksu mahaarvamisel?

Vastus - 12.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 37 lg 7 sätestab arve kohustuslikud rekvisiidid. Muuhulgas tuleb arvele märkida kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta; maksustatav summa maksumäärade kaupa; tasumisele kuuluv käibemaksusumma. Juhul, kui võõrandatakse mitmeid kaupu üheaegselt ning väljastataval arvel ei ole eraldi iga kauba või teenuse hinda ilma käibemaksuta, siis ei ole selle arve alusel võimalik ju eristada kaupu, mille sisendkäibemaks maha arvatakse nendest kaupadest, mille puhul seda näiteks ei tehta (loomulikult, kui soetatakse vaid üks kaup, siis summa ilma käibemaksuta ongi konkreetse kauba maksustatav väärtus ning probleemi poleks). Või oletame, et muude kaupade hulgas soetatakse põhivara (arvestades, et põhivara kriteeriumid tuleb maksukohustuslasel ise määrata), siis ei ole sellise arve alusel võimalik sisendkäibemaksu korrigeerimist läbi viia.
Riigikohus on küll selgitanud, et ebaoluline vormiviga tuleb jätta tähelepanuta, kuid praegusel juhul tuleks minu arvates küsida korrektne arve, kus oleks lisaks kauba hinna kogusummale ka eraldi välja toodud iga kauba hind.