iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 320

Küsimus

Kinnisvara hindamise, haldamise jne. tegelev OÜ on käibemaksukohuslane, registreeritud „kodusel“ aadressil (eramu).
1. Kuidas ja kas on võimalik OÜ kuludesse kanda (osaliselt?) elektrikulu, telefonikulu, maja kütmisekulud. Kuidas vormistada? Mis saab käibemaksust?
2.OÜ on ostnud edasimüügi eesmärgil korteri, ilma käibemaksuta. Kas korteri remondiks tehtud kulutustelt tohib käibemaksu tagasi arvestada?
3.Kas korterit müües lisandub käibemaks?
4.Kas OÜ kuluna võib kajastada nt. kohvikeetja ostu, vesi, mahl jne. Käib ju palju kliente...,minu arust ei ole see esinduskulu, ei kuulu erisoodustuse alla.
5. Füüsiline isik saab korteri väljaüürimisest tulu. Kui suur on tulumaksu %? Korteri ülalpidamise kulud (küte, elekter, üür jne.) kannab korteri omanik, mitte üürnik.

Vastus - 04.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Jah, on võimalik. Mõistlik oleks sõlmida kasutusleping (võib ka tasuta kasutamise lepingu sõlmida ? vt võlaõigusseaduse § 389 jj). Kulud, mida ettevõtja kannab, peavad olema ettevõtlusega seotud. Võimalik on näiteks ka osaliselt eramu omanikule kulud hüvitada (ettevõtlusega seotud osas). Mis puudutab käibemaksu, siis selle mahaarvamise eelduseks on see, et arve on esitatud sellele käibemaksukohustuslasele, kes sisendkäibemaksu maha arvata soovib. St kolmandale isikule esitatud arve alusel ei saa käibemaksukohustuslane käibemaksu maha arvata. Vt selle kohta Riigikohtu halduskolleegiumi lahendit nr 3-3-1-50-99, p 3: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-50-99
2. Kui korteri müügikäive on maksustatav, tohib ka nn tootmissisenditelt käibemaksu maha arvata. Reeglina on kinnisasjade käive maksuvaba.
3. Sõltub. Kui tegemist on käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3 mõistes renoveeritud ehitisega (vt soetusmaksumuse kriteeriumi), siis on selle müük igal juhul maksustatav. Kui tegemist on eluruumiga ning soetusmaksumuse kriteeriumi ei ole täidetud, siis on müük igal juhul maksuvaba. Nb! KMS § 16 lg 3 p 2 optsiooni ei saa kasutada eluruumide osas.
4. Loe kohvimasina jms maksustamise kohta Lasse Lehis. Kuidas maksustada kohvimasinat? ? Maksumaksja, 2006, nr 4, lk 50-51. Artiklist leiate põhjaliku ülevaate ja ammendavad vastused.
5. Tulumaksumäär on 2006. a 23% (vt tulumaksuseaduse § 4 lg 1 p 1).
Kui omanik ei ole FIE, ei saa kulusid maha arvata.