iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 313

Küsimus

Oleme Eesti käibemaksukohustuslane firma, kes müüb spetsiifilisi seadmeid ja ühtlasi pakume ka meilt seadme ostnud kliendile edaspidist seadme hooldust. Hooldusteenust ostame ise teiselt Eesti firmalt. Nüüd tellis meilt seadme hoolduse Läti käibemaksukohustuslane firma ja hoolduse teostas see Eesti firma, kellelt me ikka hooldusteenust ostame, esitades meile ka hoolduse arve 18% käibemaksuga. Kuidas nüüd meil on õige lätlastele arve esitada, kas 0%-lise käibemaksuga, sest teenus ju osutati Lätis? Ja kui meie esitame 0% k/m-ga arve, millise viite me peame arvele märkima?

Vastus - 31.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on Lätis asuva vallasasja töötlemisteenusega ning teenuse saajaks on Läti käibemaksukohustuslane, siis ei ole käibe tekkimise koht Eesti (KMS § 10 lg 5 p 7 koostoimes § 10 lg 2 p 11), seega rakendub 0% maksumäär (KMS § 15 lg 4 p 1). Arvele tuleb märkida viide KMS § 15 lg 4 p-le 1 ning Kuuenda direktiivi artiklile 21 (vt KMS § 37 lg 8 p 1 ja 2).
Läti käibemaksuseaduse § 4 lg 4 p 3 kohaselt on vallasasjadega seotud teenuste (sh hindamine, parandamine ja hooldamine), v.a nende kasutada andmine, käibe tekkimise kohaks teenuste osutamise koht. Juhul, kui teenuse saaja ei oleks käibemaksukohustuslane, siis peaks Läti seaduse § 26 lg 6 kohaselt teenuse osutaja end enne teenuste osutamist Lätis käibemaksukohustuslasena registreerima ja esitama arve Läti käibemaksuga.
Vt Läti käibemaksuseadust: http://www.fm.gov.lv/likumi/pvn/Par_PVN_20060101_en.pdf