iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 312

Küsimus

Eesti ettevõtja töötajad valmistavad Soomes aknaid, mille eest igakuuliselt vastavalt lepingule esitatakse 0%-ga teenuse arve. Töötajatele makstakse palk välja Eestis. Küsimus, kas mingi aja möödudes tekib Eesti firmal ka mingi kohustus end Soomes maksumaksjana registreerida, kui jah, siis mis maksudega seoses?

Vastus - 28.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui Eesti käibemaksukohustuslane osutab Soomes teenuseid ning teenuse saaja on Soomes maksukohustuslasena registreeritud, siis toimub pöördmaksustamine ning Eesti maksukohustuslasel Soomes registreerimiskohustust ei teki. Juhul, kui Eesti maksukohustuslasel on Soomes püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta teenust osutab, siis Soome poolel pöördmaksustamise kohustust ei ole, kuid teenuse osutaja peab jälgima, et kui tal Soomes täitub 8500 euro käibe piir, siis peab ta end seal käibemaksukohustuslasena registreerima. Registreerimisel on vaja ka maksuesindaja olemasolu. Kui Teie küsimus puudutab nt tööjõu kasutada andmist, siis KMS § 10 lg 2 p 5 koostoimes § 10 lg 5 p 7 alusel ei ole käibe toimumise kohaks Eesti, KMS § 15 lg 4 p 1 kohaselt rakenduks nullmäär.
Mis puudutab teisi makse, siis töötajate puhul, eeldades, et nad ei viibi Soomes üle 12 kuu, väljastatakse sotsiaalkindlustusameti poolt tõend E101, mis tõendab, et isiku eest makstakse sotsiaalkindlustusmakseid Eestis ning selles osas Soomes maksukohustusi ei ole. Tulumaksu aspektist on olulised mitmed asjaolud, kuid peamine on töötaja residentsus. Kui isik ei muutu Soome residendiks, siis üldjuhul seal maksukohustusi ei teki. Samas, kui tasu maksmine toimuks Soomes asuva püsiva tegevuskoha kaudu ja arvel, siis oleks Soomel ka sel juhul maksustamise õigus. Seega sõltub vastus väga mitmetest asjaoludest, mida ei ole siin otstarbekas eraldi lahti kirjutada.
Tegemist on teise riigi õiguse kohaldamisega, seetõttu palun kontrollida Soome maksuametist, kuidas käituma peab.
Infot saab http://www.vero.fi/default.asp?language=ENG&domain=VERO_ENGLISH
Registreerimiskohustuse, püsiva tegevuskoha jm kohta käibemaksuga seonduvalt vt järgmist pdf-faili: http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=1973;242062
Tööandjale vajalikku teavet vt: http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=914;37442
Täeiendavalt vt: http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=2873;42188