iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 311

Küsimus

Kui Eesti käibemaksukohuslasest ettevõtja registreerib enda tegevuskohana Soome äriregistris Soome Vabariigi, siis millised kohustused sellega kaasnevad nii Soomes kui Eestis? Kas maksustamisel tekivad mingisugused erisused?

Vastus - 22.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimusest võib eeldada, et Eesti äriühing registreerib Soomes filiaali.
Filiaali või muu püsiva tegevuskoha puhul tuleb pidada eraldi arvestust Soomes püsiva tegevuskoha tulude ja kulude osas. Kuna püsiva tegevuskoha tulud kuuluvad maksustamisele Soomes, tuleb seal esitada ka tuludeklaratsioon ja tasuda tulumaksu. Kõik tehingud kajastatakse ka Eesti raamatupidamises. Eesti äriühing saab Soome püsiva tegevuskoha kasumi suuruse ulatuses dividende Eestis maksuvabalt maksta. Soome püsival tegevuskohal tekib käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus Soome seaduste alusel. Üldkorras tekib kohustus end Soomes käibemaksukohustuslaseks registreerida hetkel, kui maksustatav käive Soomes ületab 8 500 eurot. Juhul kui püsiv tegevuskoht on Soomes käibemaksukohustuslane, siis Eesti käibedeklaratsioonis Soome käibemaksuarvestust ei kajastata.
Juhul, kui Soomes asutatakse tütarühing, võib Eesti äriühingul tekkida vaid tulumaksukohustus saadud dividendidelt. See tähendab, et Soomes peetakse dividendide maksmisel tulumaks kinni ning samas ulatuses saab Eesti äriühing omakorda dividende maksuvabalt maksta. Tütarühingu osalus kajatatakse raamatupidamises kapitaliosaluse meetodil. Kui Eesti raamatupidamise seaduse § 29 sätestatud piirmäärad on ületatud, siis tuleb esitada Eestis kontserniaruanne.