iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 310

Küsimus

Eesti juriidiline isik saab teenust Saksamaa juriidiliselt isikult.
Vahel on vajalik Saksamaa juriidilise isiku esndajal tulla Eestisse. Pärast seda esitab Saksamaa juriidiline isik (KM O) arve, kus näidatakse konsultatsiooni osutamise aeg (mis,kattub arvel näidatud sõidukulude perioodiga) ja Eestisse tulekuga seotud kulud ( sõidukulud Saksamaa-Tallinn-Saksamaa ning majutuskulud Tallinnas).
Kuidas tuleb antud arvet maksustada ning
kas pöördkäibemaksu tuleb arvestada ainult konultatsioonisummalt või arvatakse sinna ka muud arvel näidatud kulud?

Vastus - 21.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui arvel on eraldi välja toodud konsultatsioon ja selle osutamisega seotud kulud (transport, majutus), siis teenuseks tuleb pidada vaid konsultatsiooni ja seda ka pöördmaksustada. Hüvitamisele kuuluvaid kulusid, mis on otseselt seotud teenuse osutamisega, pöördmaksustada ei tule. Juhul, kui Saksa äriühing lisab arvele või viitab arvel sõidu ja majutuskulude dokumentidele on võimalik neid kulusid käsitleda KMS § 12 lg 9 alusel tehtud kulutustena.