iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 3019

Küsimus

Juhatuse liige viibib 3 päeva Tartus (ettevõtte asukoht Tallinn). Ööbimise arvel on käibemaks. Kas käibemaksu võib maha arvata? KMS§ 30 (2) ütleb, et saab kui tegemist on töötajate majutamisega tegemist. Kas juhatuse liige läheb samuti selle mõiste alla?

Vastus - 08.04.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mõistet "töölähetus" kasutatakse nii käibemaksuseaduse § 30 lõikes 1 kui lõikes 2. Kui tõlgendada "töötajat" kitsalt töösuhte kaudu, siis ei kohaldu § 30 lg 1 toodud piirang ning puudub vajadus rakendada lõiget 2. Kui tõlgendada, et töötaja hõlmab ka juhatuse liiget, siis kohaldub lõige 2. Seega, mõlema tõlgenduse korral saab majutusteenuselt sisendkäibemaksu maha arvata (eeldusel et Tartus käik oli ettevõtlusega seotud). Asjaolu, et Eesti-sisesel lähetusel ei saa maksta päevaraha, ei puuduta sisendkäibemaksu mahaarvamist.