iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2981

Küsimus

Eesti km kohustuslane osutab transportteenust teisele Eesti km kohustuslasele, tuues kaupa:
1. Venemaalt Eestisse. Transport toimub suunal Eesti-Venemaa-Eesti. Kas arve esitatakse 0% km määraga ja viide KMS § 15 lg 4 p 10 on õigustatud?
2. Soomest Eestisse. Transport toimub Eesti-Soome-Eesti. Kas arve esitatakse 20% km määraga?

Vastus - 07.09.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Jah, nii on. Käibemaksuseaduse, KMS § 15 lg 4 p 10, millele viitate, selgitab, et sellise teenuse käibemaksumäär on 0%. Oluline on, et tegu oleks kauba importimiseks osutatava kaubaveoteenusega (pluss veo korraldamise teenus, veoga seotud kõrvalteenused) ning et teenuse kulu arvatakse imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka. See, et teenust osutab üks Eesti äriühing teisele, ei ole 0% kasutamise takistus.

2. Jah, üldiselt tuleb selline teenus maksustada 20% määras. Erandiks on olukord, kui teenuse saaks paigutada KMS § 15 lg 4 p 8-10 loetelusse (impordiks, ekspordiks või transiidi käigus osutatav veoteenus). Kui Soome-Eesti suunal toimuv vedu on näiteks osa Soome-Venemaa veost, võiks 0% rakendamise alusena kõne alla KMS § 15 lg 4 p 8: välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb liiduvälises riigis.

KMS kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/124042018005?leiaKehtiv#para15