iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2950

Küsimus

Eesti juriidiline isik, kes ei ole Eestis käibemaksukohustuslane, soovib osutada elektroonilist teenust (videode valmistamine, helindamine jms) Prantusmaa juriidilisele isikule, kes on Prantsusmaal km kohustuslane. Teenust osutatakse Eestis. Kuidas toimub maksustamine ja deklareerimine Eesti ettevõtte jaoks? Kas Prantuse ettevõttel võib tekkida vajaduse ennast samuti Eestis registreerida ? Kas Prantuse ettevõtte peaks kasutama MOSS-erikorda.

Kui Eesti ettevõte registreerib ennast km’kohustuslaseks, kas sellisel juhul esitab Eesti ettevõte arve 0% km määraga ja käibemaksuarvestus käib tavakorras läbi Eesti KMD?

Vastus - 09.01.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Elektrooniliselt osutatavatele teenustele on käibemaksudirektiivis ning liikmesriikide poolt kehtestatud käibemaksuga maksustamist reguleerivates õigusaktides sätestatud erikord. MOSS skeem ehk lihtsustuskord (vt KMS § 43) kehtib juhul, kui teenust osutatakse isikule, kes ei ole käibemaksukohustuslane. Praegusel juhul on ostja käibemaksukohustuslane.

Kuna see kord on tehtud just selleks, et vältida mitmetes liikmesriikides registreerimist (registreeritakse vaid ühes) ning selleks, et käibemaksu saaks kätte siis, kui ostja ei ole käibemaksukohustuslane, siis ei ole loogiline, et sihtliikmesriik võiks kohustada seal teenuse osutajat registreerima, kui ostja on käibemaksukohustuslane. Kõigi eelduste kohaselt tarne pöördmaksustatakse.

Kui siiski vastav riik on sellises olukorras kehtestanud kohustuse teenuse osutaja registreerimiseks, siis saab kõigi eelduste kohaselt sellist kohustust vältida, kui teenuse osutaja end siin käibemaksukohustuslasena registreerib ja arve nulliga esitab (siis deklareeritakse see KMD ja VD vormil, 0% maksumäär). Aga see on ebatõenäoline, et erikorraga hõlmatud teenuste puhul selline kohustus oleks. See võiks olla näiteks kinnisasjaga seotud teenuste puhul, sest sellele ei ole eritingimusi kehtestatud direktiivis ning liikmesriigid võivad selle puhul pöördmaksustamist erinevas mahus rakendada.

Sihtriigi ettevõtjal ei teki kohustust end Eestis registreerida mitte ühelgi juhul, sest teenust osutatakse talle, mitte tema ei osuta teenust Eesti isikule. MOSS erikord on samuti teenuse osutajale, mitte ostjale. MOSS on lihtsustusmeede, mida rakendatakse elektrooniliselt osutatava teenuse puhul, kui käive tekib teises riigis ning sealne ostja ei ole käibemaksukohustuslane. Sellisel juhul on ettevõtjal võimalus sihtriigis end mitte registreerida ning esitada arve selle asemel meie seaduse alusel, kuid kohaldades sihtriigi maksumäära. See eeldab, et isik oleks siin käibemaksukohustuslane.