iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2935

Küsimus

Kuidas hakkab olema tööandja sõiduautoga (sh N1 kategooria) seotud kuludelt (ost, rent, kütus, pesu ja tarvikud etc) käibemaksu arvestus alates 01.01.18?

Vastus - 17.11.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

N1 kategooria ei ole sõiduauto vaid veok ja sellele sisendkäibemaksu 50% mahaarvamise piirangut (KMS § 30 lg 3) tegelikult ei kohaldata. Sõiduautode (M1) käibemaksuarvestuses on 2018. aasta alguses 2 muudatust:

– käibemaksuseaduse §-le 30 lisati lõige 8, mille kohaselt peab sisendkäibemaksu 50% mahaarvamisel kasutuserendi ja sõiduauto muude kulude korral seda praktikat rakendama vähemalt aasta jooksul. St ei ole lubatud näiteks igakuine kasutusotstarbe muutmine. Samas ei ole kindel, kas selline piirang on kooskõlas Eestile antud erandiga.

– muudatused on ka KMS § 30 lõikes 7, mille kohaselt toimub maksukohustuse tagasiulatuv korrigeerimine juhul kui enne kahe aasta möödumist muutub soetaud auto (st ostetud või kapitalirendile võetud auto) kasutusotstarve.

N1 autode puhul võib vabatahtlikult rakendada M1 sõiduautode korda. Sellele on viidatud tulumaksuseaduse erisoodustuse paragrahvis 48: (sõiduautode tarbeks mõeldud) "erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto kasutamise võimaldamisel töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks". Kui ettevõtja vabatahtlikult otsustab kaubikute erisoodustust maksustada sõiduauto reeglite alusel (st kilovatipõhiselt), tuleb omatarvelt käibemaksu maksta KMS § 12 lõike 7.1 erisätte alusel, mis tähendab, et omatarbe maksustatavaks väärtuseks on TuMSi alusel arvutatud erisoodustuse hind.

See tähendab, näiteks et kaubiku liisingult (kasutusrendilt) saab maha arvata 100% käibemaksust ja omatarvet deklareeritakse kilovatipõhise erisoodustuse hinna alusel.

Vt TuMS § 48 lg 8.1: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017022#para48.

Vt käibemaksuseaduse § 30 kehtivat redaktsiooni siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017025#para30

Ja käibemaksuseaduse 1.01.2018 redaktsiooni siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/125102017005#para30