iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 292

Küsimus

Oleme Eestis käibemaksukohuslasena registreeritud alltöövõtja teisele Eesti käibemaksukohuslasele. Objekt asub Lätis, lõplik tellija on Läti käibemaksukohuslane. Tehingut võib käsitleda Lätis asuva kinnisasjaga seotud teenusena või Lätis paigaldatava kaubana. Peatöövõtja pole Lätis käibemaksukohuslasena registreeritud (tegeleb ehitusega). Kas esitame peatöövõtjale arveid KM 0% või peame ennast Lätis käibemaksukohustuslaseks registreerima?

Vastus - 12.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Läti käibemaksuseaduse leiate Läti rahandusministeeriumi veebilehelt: http://www.fm.gov.lv/likumi/pvn/Par_PVN_20060101_en.pdf
Kuna tegemist on teise riigi õiguskorda puudutava küsimusega, siis soovitan kindlasti vastuse õigsust vastava riigi spetsialistidelt üle küsida.
Läti käibemaksuseaduse § 26 lg 5 kohaselt peab teise EL liikmesriigi maksukohustuslane end igal juhul enne tehingu sooritamist käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tegemist on § 4 lg-s 5 nimetatud teenusega, mida osutatakse ükskõik millisele isikule. Paragrahv 4 lg 5 nimetab kinnisvaraga seotud tehinguid. Seega, tehingu eest arve esitamise ajaks peate olema juba Läti käibemaksukohustuslane. Kuna tegemist on Lätis toimuva käibega (§ 4 lg 5), siis maksustatakse seda 18% maksumääraga (§ 5 lg 1).
Kui tegemist on Eesti maksukohustuslase poolt kaupade paigaldamise või kokkupanemisega Lätis, siis on käibe toimumise kohaks Läti (§ 19 lg 3) ning kui selline sooritus on suunatud isikule, kes ei ole Lätis käibemaksukohustuslasena registreeritud, siis peate enne tehingu sooritamist end käibemaksukohustuslasena registreerima (§ 26 lg 4) ning esitama arve 18% käibemaksuga (käive toimub Lätis).

— Maksumaksja küsis täpsustust 17.07.2006 23:53

Tere,

Seoses Teie poolse vastusega tekkis üks täiendav küsimus. Kui on tegemist Lätis asuva kinnisasja ehitusjärgse koristus- ja puhastusteenusega. Teenust osutab Eesti käibemaksukohustuslane Läti käibemaksukohustuslasele. Kas sellisel juhul peab ka Eesti ettevõte ennast Lätis käibemaksukohustuslaseks registreerima või võib esitada 0% käibemaksuga arveid?

————————————————————————————-

Vastus sõltub sellest, kas ehitusjärgset koristus- ja puhastusteenust lugeda kinnisasjaga seotud teenuseks või mitte. Läti käibemaksuseaduse § 4 lg 5 kohaselt on kinnisasjadega seotud teenuste (sh ekspertide ja arhitektide teenused, ja ehitamise ettevalmistamise, korraldamise ja ehitusalase järelevalve teenused) käibe tekkimise kohaks vastava kinnisasja asukoht. Kinnisasjaga seotud teenuse mõistet seadus ei ava. Üldjuhul on kinnisasjaga seotud sellised teenused, mille osutamine on konkreetsele kinnisasjale suunatud, sellega vahetult seotud. Näiteks, kui arhitekt koostab projekti konkreetse kinnisasja jaoks, siis mahub teenus kinnisasjaga seotud teenuste alla, kui aga arhitekt koostab tüüpprojekti, mida võib ükskõik kus kasutada, siis on see pigem konsultatsiooni alla paigutatav teenus.
Teie küsimuse puhul võib eeldada, et tegemist on kinnisasjaga seotud teenusega. Kui nii, siis rakendub § 26 lg 5 ning isik on enne teenuste osutamist kohustatud end Läti maksuametis käibemaksukohustuslasena registreerima.
Läti maksuameti kontaktid: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&hl=2