iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 290

Küsimus

Osaühing võttis eraisikult laenu ja soovib laenukohustuse poolte kokkuleppel täita mitterahalise (varalise)maksega. Vara, millega soovitakse laen tasuda on laenuraha eest alustatud pooleliolev ehitis (hoone). Laenu tagasimaksmine ei ole käive: kas see kehtib ka eeltoodud juhul ?

Vastus - 03.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Antud juhul on tegemist kahe erineva sooritusega. Ühest küljest antakse teile laenu ning teisest küljest annate te hüve (kauba) üle. Tasumise tingimus on lihtsalt tasaarvestus. Seega tekib kahtlemata kauba üleandmisel käive, see on tavaline vahetustehing. See, kas tekib maksustatav või maksuvaba käive, on iseasi.