iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2881

Küsimus

Eesti ettevõte osutas Rootsi transpordiettevõttele alltöövõtu. Eesti firma transportis kauba Taanist Rootsi ja sealt Rootsist Norrasse. Eesti ettevõte peab arve esitama Rootsi transpordifirmale.
Mis viidet tuleb arvel kajastada? Kas sõidud tuleb eraldi kajastada, kus Taani-Rootsi transport on ühendusesisene käive ja Rootsi-Norra ühenduseväline käive?

Vastus - 16.05.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rakendub üldreegel: kui teenust osutatakse teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele, siis ei ole käibe tekkimise koht Eesti, arvele kantakse tellija KMK number, viide „pöördmaksustamine“ või sama mõnes tellijale arusaadavas keeles, käive deklareeritakse nii KMD kui VD vormidel. Eraldi kajastamine ei ole üldreegli rakendumisel vajalik.

Veoteenuse Norra osa läheb üldreegli alla, sest § 10 (käibe tekkimise koha reeglid, sh § 10 lg 4 p 9 mis puudutab teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele teenuse osutamist) on seaduses § 15 (maksumäärad, sh § 15 lg 4 p 9, mis muudel juhtudel oleks 0% aluseks ekspordiga seotud veoteenuse puhul) ees.

Erandid kehtivad muudele isikutele veoteenuse osutamisel. Kui klient oleks eraisik, siis oleks käibe tekkimise koht veo alguspunkt (Rootsi) ja tuleks viidata Rootsi seaduse sättele, mis annab maksuvabastuse EL piiri ületavatele kaubaveoteenusele. Teenuste puhul ei tehta sellist vahet ühendusesiseste ja väliste käivete vahel, nagu see on kauba puhul.