iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2880

Küsimus

Kas tarnija arvel peab kajastama eelnevalt teostatud ettemaksu?
Oleme teinud ettemaksuteatise alusel ettemaksu, hiljem saabub ostuarve, kus peal viide "tasumisele kuulub" ja summa. Mingit selgitust ettemaksu kohta ei ole, seega tekitab segadust, justkui kuuluks summa veelkord tasumisele.

Vastus - 04.05.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tehakse ettemaks, siis tuleks 7 päeva jooksul selle laekumisest väljastada käibemaksuseaduse nõuetele vastav arve (KMS § 37 lg 2). See on oluline seetõttu, et makse laekumisel tekib tarnijal laekunud makse ulatuses käive (KMS § 11 lg 1 p 2) ning kauba või teenuse tellijal tekib samal maksustamisperioodil õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks vastavas ulatuses (KMS § 31 lg-d 1 ja 9). Kui ettemaksu kohta arvet ei tehta ning täisarve tehakse järgmisel maksustamisperioodil peale KMD esitamise tähtaega, siis lükkub ka sisendkäibemaksu mahaarvamine vastavalt järgmisesse maksustamisperioodi (KMS § 31 lg 9), maksukohustus tekib aga sellest hoolimata makse laekumisel. Sellega kahjustatakse tellija varalisi õigusi (hilisem sisendkäibemaksu mahaarvamine).

Kui ettemaks ning kauba üleandmine/teenuse osutamine langevad ühte kuusse, siis võiks ka kohe tervikarve teha, sest maksuarvestust see ei muudaks.

Tavapäraselt lõpliku arve esitamisel viidatakse juba laekunud arve osale, kuid sellise viite puudumisel võib selle ka ise lisada. Kui tehakse ettemaksuarve, siis ülejäänud osas ei esitata arvet selle osa kohta, mille osas on ettemaksuarve esitatud.

Soovi korral saab peale lõpliku makse tegemist saldode võrdluse läbi viia.

Mis puudutab aga poolte vahelisi rahalisi nõudeid, siis arve enamasti ei tekita otseselt kohustusi ja õigusi, need tekivad lepingust, mille täitmisele on arve suunatud.