iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 288

Küsimus

Üks KM-kohustuslane kasutab teise KM-kohustuslase kliendikaarti ostude sooritamisel. Teadagi on trükitud arvele kaardiomaniku nimi. Kas sellisele arvele võib käsitsi peale kirjutada tegeliku ostja nime ning kasutada seda tema raamatupidamises kuludokumendina ja ka käibemaks tagasi küsida?

Vastus - 03.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuarvestuses on arvetel oluline tähtsus, sest sisuliselt tõendab arve maksunõudeid käibemaksukohustuslaste ja riigi omavahelistes suhetes. Arve esitamisel ja käibe tekkimisel tekib ühel tehingu poolel maksukohustus riigi ees ning teisel käibemaksu tagastusnõue riigi vastu.
Riigikohus on asunud seisukohale, et arve peab olema esitatud sellele isikule, kes kaupu või teenuseid oma ettevõtluses kasutab, tema saab ka sisendkäibemaksu vastavalt oma maksukohustusest selle arve alusel maha arvata (vt otsust, p 3 siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-50-99).
Kui arvel on näidatud nii kliendikaardi omanik kui ka see isik, kes tegelikult tehingu pooleks oli, siis põhimõtteliselt probleemi olla ei tohiks. Kui aga arvel on ainult kliendikaardi omanik, siis käibemaksuarvestuse jaoks ei piisa sellest, kui ainult soetaja andmeid parandab, andmeid peab ka tehingu teine pool parandama. Tulumaksu jaoks aga piisab põhimõtteliselt sellest, kui soetaja ise paranduse teeb. Riigikohus on asunud seisukohale, et „Nõustuda ei saa väitega, et raha liikumist kajastavat dokumenti ei tohi täiendada. Parandada ei tohi küll arvnäitajaid, kuid näiteks ostja nime või aadressi hilisem lisamine müügitšekile ei ole keelatud“ (vt http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-26-02).