iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2879

Küsimus

Meie allasutus ehitas hoone. Hoone bilanssi võetud 2009 aastal. Küsisime käibemaksu ehitusel tagasi. Rakendasime hoone ruumide väljarentimisel optsiooni ja maksustasime rendid(teavitus maksuametis) käibemaksuga. Täna so. 01.09.2017 aastal tahame hakata kasutama hoone ruumid rendil maksuvabastust. Peksime seega tegema aasta lõpus põhivara ostult tagasi küsitud km. ümberarvestuse. Kas ümberarvestus tuleb teha ainult 2018 aastal või ka 2017 aastal (kui tuleb teha 2017, kas siis arvestame terve aastaga või jagame kuude peale proportsiooniga)?

Vastus - 26.04.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ka 2017. aastal tuleb korrigeerida põhivara ostult tagasiküsitud käibemaksu. Korrigeerimiseks tuleb teil leida ettevõtja 2017. maksustatava käibe ja kogu käibe suhe, mis ümardatakse ülespoole sajandikeni ehk täisprotsendini (vt KMS § 32 lg 1, https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para32).

Selle protsendiga korrutate läbi 1/10 soetamise sisendkäibemaksust ja korrigeerite 2017. aasta detsembrikuu KMD-l. Kui üüri summa on kõikidel kuudel ühesuurune, siis annab summade kaudu arvutamine sama tulemuse, mis kuude kaudu (4/12 ehk 1/3). Kokkuvõttes siis peaksite eelduslikult tasuma 2017. aasta detsembri KMD järgi riigile 1/30 ja 2018. aasta detsembri KMD järgi 1/10 ehitamisel maha arvatud sisendkäibemaksust.