iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 286

Küsimus

Kas kultuuristipendiumid kuuluvad maksustamise alla?

Vastus - 03.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõltub. Stipendiumi maksustamine toimub TuMS § 19 lg 2 alusel. Teatud juhtudel on stipendiumid ka tulumaksuvabad. Tulumaksuga ei maksustata seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume (v.a ettevõtlusega seotud) ? vt TuMS § 19 lg 3 p 3.
Lisaks on tulumaksuvabad veel sellised õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavad stipendiumid, mis vastavad valitsuse määruses sätestatud tingimustele (vt TuMS § 19 lg 3 p 5). Vt määrust siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1040643&id=258002
Lisaks eelnevale ei maksustata tulumaksuga rahvusvahelisi ja riiklikke kultuuri- ja teaduspreemiaid ning Vabariigi Valitsuse poolt antavaid spordipreemiaid (vt TuMS § 19 lg 3 p 4).
Millise stipendiumi või preemiaga on Teie kaasuse puhul tegemist, peate ise täpselt välja selgitama.