iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 281

Küsimus

Kas sihtotstarbelise toetuse andmine juriidilisele isikule on maksustatav tulumaksuga, kusjuures nimetatud toetuse andmine on asjakohane vastavalt toetuse andnud MTÜ põhikirjale?

Vastus - 29.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on annetuse mõistes. Annetus peab olema vabatahtlik. Kui MTÜ-le tehakse annetus ning põhikirjajärgselt peab see MTÜ selle edasi andma, siis ei ole tegemist mitte annetamisega vaid sisuliselt vara edasijagamisega. Kui nt inimene annetab Punasele Ristile raha, siis ta ei toeta mitte Punast Risti kui organisatsiooni vaid abivajajat kelleni Punase Risti kaudu abi jõuab.
Maksustamine toimub tavaliselt sel tasandil, kus MTÜ ise vara saab. Nt kui äriühing teeb annetuse tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kandmata MTÜ-le, siis toimub annetuse maksustamine TuMS § 49 alusel. Kui nüüd annetuse saaja kasutab selle annetuse enda põhikirjalise eesmärgi jaoks, milleks võib olla ka annetamine, siis seda ei maksustata (tekiks topeltmaksustamine).
Vt selle teema kohta Lasse Lehis. Probleemid annetuse mõistega.? Maksumaksja, 2006, nr 4, lk 36-39.