iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 279

Küsimus

Kohalikule omavalitsusele kuuluv 100% osaühing. Oü on käibemaksukohuslane. Seoses maakonna ühise veeprojektiga pidi vald üle andma varad veevärgile mitterahalise sissemaksena (veetrassid jne). Aga need varad olid oü bilanssis. Seega oü andis varad üle vallale kui üleantud mitterahaline sihtfinantseerimine. Põhimõtteliselt on selline tehing ju vara tasuta üleandmine. Kas nimetatud varade turuväärtus tuleb maksustada käibemaksuga. Ja samas kas peab sellist tehingut maksustama ka tulumaksuga kui kingitust

Vastus - 07.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksukohustust saaks vältida, kui oü annaks varad (eeldades, et tegu on ettevõttega võlaõigusseaduse tähenduses) näiteks mitterahalise sissemaksena üle veevärgile, kui viimane oleks käibemaksukohustuslane ning kasutaks saadavat vara täielikult maksustatava käibe tekitamiseks. Vt selle kohta Riigikohtu halduskolleegiumi lahendit nr 3-3-1-21-02: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-21-02.
Sellisel juhul rakenduks KMS § 4 lg 2 p 1.

Kui lihtsalt käibemaksukohustuslasest OÜ annab tasuta osaluse omanikult vara üle, siis võib seda vaadelda näiteks kasumieraldisena ning vastavalt ka maksustada. Kui müüakse tehnovõrku või rajatist asjaõigusseaduse § 158 tähenduses, siis tegemist ei ole kinnisasjaga ei asjaõigusseaduse ega ka käibemaksuseaduse tähenduses ning vastava kauba käive on maksustatav.

Maksustatav väärtus määratakse vastutasuta soorituste puhul KMS § 12 lg 3 alusel: maksustatav väärtus on kauba soetusmaksumus või selle puudumisel omahind või kauba harilik väärtus, kui see on madalam kui soetusmaksumus või omahind.

Kui tehnovõrgud või rajatised antakse üle koos kinnisasjaga, millel need asuvad, siis saaks seda käsitada maksuvaba käibena.

Kasumieraldise (või ka kingituse) maksustamisel peab ka tulumaksukohustust silmas pidama (vastavalt siis TuMS § 50 või 49, sõltuvalt kas asi kvalifitseerub kasumieraldiseks või kingituseks).