iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2775

Küsimus

Küsimus on kolmnurktehingu ja sellega kaasneva lisateenuse kohta, kui Eesti maksukohustuslane on edasimüüja.
Liikmesriigi maksukohustuslane (A) müüb toodetud kauba Eesti maksukohustuslasele (B), kes müüb kauba edasi kolmanda liikmesriigi maksukohustuslase (C).
Kaup toimetatakse otse A käest C kätte.
Tehingu toimumise üks põhitingimustest on see, et Eesti maksukohustuslane peab tasuma kaubamärgiõiguse tasu ühendusevälise riigi ettevõtjale ja antud tasu sisaldub C’le müüdud kauba müügihinnas.
Kuna käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja kaubamärgi tasu on edasi müüdud kauba hinnas, siis kas ikka peab deklareerima makstud kaubamärgi tasu KMD-l?

Vastus - 08.04.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui teenuse hind sisaldub kauba maksumuses ja selle kohta pooled eraldi arvet ei esita, siis ei ole põhjust ega vajadust seda käibedeklaratsioonil eraldi kajastada. Asjaolu, et osa maksumusest (kaubamärgiõiguse tasu) tasutakse nn neljandale isikule, ei muuda käibemaksustamise reegleid.

Õiguslikult taandub see küsimus käibemaksuseaduse paragrahvile 12 – käibe maksustatav väärtus. Teenuse maksumus sisaldub kolmnurktehingu käigus võõrandatava kauba hinnas. Saab öelda, et kauba "maksustatava väärtuse moodustavad kauba või teenuse müügihind ning kõik muu tasuna käsitatav, mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja kauba ostjalt, teenuse saajalt või kolmandalt isikult kauba või teenuse eest on saanud või saab". Vt KMS § 12 lg 1: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015012#para12