iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 273

Küsimus

1) Ehitusega tegelev äriühing, mis alustas tegevust 01.06.2006 pole veel registreerinud käibemaksukohustuslaseks aga teeb seda lähiajal - tegutseb nii Eesti kui Soomes. Kuidas arvestada käibemaksu Soomes ostetud materjalilt?
2) OÜ omanikul on sissekirjutus Soomes, elukoht ka Eestis. Kuidas tema töötasudelt makse arvestada?

Vastus - 09.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Selleks, et selgitada, kuidas toimub käibemaksuarvestus Soomes ostetud materjalidelt, tuleb esmalt selgitada, millises riigis toimuva käibe tarbeks soetatud materjale kasutatakse.

Juhul kui ehitusteenus on seotud Eestis asuva kinnisasjaga, on käibe
tekkimise kohaks Eesti (KMS § 10 lg 1 p 1). Kui äriühing ostab Soomest
materjali oma Eestis tekkiva käibe tarbeks, esitab Soome äriühing arve 0% käibemaksuga ja Eestis toimub pöördmaksustamine. St, et Eesti äriühing deklareerib ühendusesiseses soetamise ning samal
käibedeklaratsiooni arvab maha ka sisendkäibemaksu.

Juhul kui äriühing osutab ehitusteenust ka Soomes, on selles osas käibe tekkimise kohaks Soome. Kui äriühingu käive ületab Soomes kehtestatud piirmäära, tekib kohustust registreerida end Soomes
käibemaksukohustuslaseks. Kui äriühing kasutab Soomest soetatud
materjali oma seal tekkiva käibe tarbeks on soetatud materjalilt õigus
sisendkäibemaks maha arvata vastavalt Soome seadusandlusele.

2. Küsimuse järgi saab eeldada, et juriidiline isik on Eesti resident ning eeldada, et osaluse omanik on juhatuse liige.

Kui tegemist on juhatuse liikme tasuga, siis tulumaks makstakse igal
juhul Eestis (maksulepingu artikkel 16, TuMS § 29 lg 2). Palgatulu
maksustatakse samuti reeglina Eestis, välja arvatud olukorras, kus isik
viibib Soomes töötamise eesmärgil üle 183-e päeva 12 järjestikuse kuu
jooksul. Sellisel juhul läheb maksustamise õigus üle Soomele (artikkel
15, TuMS § 13 lg 4).

Sotisaalmaksu tuleb tasuda vastavalt selles riigis, kus toimub
ülesannete täitmine. Erandiks on lähetuse korras Soomes viibimine.
Lähetus võib kesta maksimaalselt 2 aastat ning selle perioodi vältel
tasutakse sotsiaalmaksu ainult Eestis (vajalik on E101 vormi olemasolu).