iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2695

Küsimus

Ettevõte (käibemaksukohustuslane) asub sellises kohas, kus on parkimine tasuline. Ettevõte maksab EuroPark Estonia arve alusel töötajate isiklike autode tööajal parkimise kinni. Töötajad autokompensatiooni ei saa ja muid soodustusi seoses autoga tööl käimisega. Kuna nad ei soovinud täta sõidupäevikut, siis leppisime kokku, et selle võrra on nende töötasu natukene tõstetud, kuid nad peavad tööajal kautama oma isiklike autosid töösõitudeks, s.t maksuatava käibe tarbeks. Kas nenede autode parkimise sisendkäibemaksu võib tagasi arvestada 50% või 100% või ei või üldse?

Vastus - 24.04.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhul, kui käibemaksukohustuslane soetab kaupu ja teenuseid ettevõtluses kasutamiseks, siis saab nende kulud maksuvabalt tasuda ning käibemaksu sisendkäibemaksuna üldkorras (vt KMS § 29 lg 1 ja § 32 lg 1) maha arvata.

EML on seisukohal, et auto parkimine töökoha juures on tööga seotud kulu ja see ei ole seotud auto kasutamisega. Kui tööandjal on tasuta garderoob, et töötajad ei peaks töötama joped seljas, siis miks tööandjal ei või olla parkla, et töötajad ei peaks oma autosid „kabinetti kaasa võtma“.

MTA tõenäoliselt aga (hoolimata sellest, et riigiasutuste juures pargivad ametnikud ise makse maksmata) seob parkimise sõidukite töösõitudeks kasutamise vajadusega.

Parkimiskuludele ei laiene KMS § 29 lg-s 4 ning KMS § 30 lg-s 3 toodud sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang.

Euroopa Nõukogu otsus, mis lubas Eestil vastavat sisendkäibemaksu mahaarvamise erandit kohaldada, sätestab artiklis 3: „Artiklis 1 osutatud kulud hõlmavad mitte üksnes ettevõtluse eesmärgil kasutatavate autode ostmist, liisimist, ühendusesiseselt omandamist või importimist ning nende hooldus-, remondi- ja kütusekulusid.“

Inglisekeelselt on see natukene arusaadavam: „The expenditure referred to in Article 1 shall cover the purchase, leasing, intra-Community acquisition and importation of passenger cars not wholly used for business purposes as well as expenditure related to the maintenance, repair and fuel for such cars.“

Seega, hooldus-, remondi- ning kütusekulud on need jooksvad kulud, millele piirang kohaldub. Parkimine ei ole neist ühegagi seotud ning piirang seega ei kohaldu.

Rakendusotsuse tekst on avaldatud ajakirjas MaksuMaksja (2014, nr 11, lk 13-16)