iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2680

Küsimus

Firma kustutati KM registrist veebruaris 2014. a. Arvel oli märtsis 2013 soetatud põhivara, mille soetamisel arvestatud sisendkäibemaksu 135 €.
Kas nüüd oleks pidanud 2014 a veebruari KMD lahtrisse 10 märkima 135 € ja selle tasuma EMTA-le? Firmal oli ainult maksustatav käive.

Vastus - 27.03.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

EML valduses on MTA kirjalik seisukoht, milles antakse KMS § 29 lg-le 10, mis reguleerib korrigeerimiskohustusi peale registrist kustutamist, uus tõlgendus. Kuna tõlgendus on senistest tõlgendustest soodsam, siis toetab EML selle eelistamist.

EML hoiatab, et käibemaksuseadust otseselt sellist tõlgendust ei sätesta ning selle rakendajatel on soovitav MTA-lt igaks juhuks kirjaliku selgitustaotlusega üle küsida, kas nad on endiselt sellisel seisukohal:

Käibemaksuseaduse (KMS) § 32 lõike 4 kohaselt tuleb sisendkäibemaksu korrigeerida vastavalt põhivara ning põhivara tarbeks soetatud kauba ja saadud teenuse tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele sisendkäibemaksu korrigeerimise perioodi jooksul, mis vastavalt sama paragrahvi lõikele 41 on kinnisasja ja sellega seotud kauba ja teenuse puhul kümme kalendriaastat ning muu põhivara ja sellega seotud kauba ja teenuse puhul viis kalendriaastat.

Vastavalt rahandusministri 30.03.2004. a määruse nr 39 “Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” paragrahvile 31 korrigeeritakse maksukohustuslase registrist kustutamisel põhivara, sealhulgas kinnisasja sisendkäibemaksu maksukohustuslase registrist kustutamise kuul, arvestades selles määruses sätestatud põhimõtteid, mis käsitlevad sisendkäibemaksu korrigeerimist põhivara või kinnisasja võõrandamisel. See viimane tähendab, et korrigeerimise teostamisel registrist kustutamise kuu käibedeklaratsioonil võetakse arvesse ka põhivara kasutamine korrigeerimisperioodi lõpuni jäänud aastatel.

KMS § 29 lõikes 10 sätestatud põhivara soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestust ei tule teha pärast registrist kustutamist siis, kui pärast kustutamist jätkub selle põhivara kasutamine ettevõtluses endiselt tehingute tarbeks, mida käibemaksuseaduse kohaselt käibemaksuga maksustatakse.

Teisisõnu, kui mingi põhivara kasutamine jätkub ka pärast ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamist 100% maksustatava käibe tarbeks (st et ettevõtte käive ei ole KMS § 16 mõistes maksuvaba), ei tule selle sisendkäibemaksu KMS § 32 lõike 4 alusel korrigeerida, kuna põhivara kasutamise osatähtsus ettevõtluses ei ole sisuliselt muutunud.

Hoopis teine olukord on see, kui ettevõtte tegevus on täielikult peatatud ja tal käivet üldse enam pole ning seetõttu kustutatakse registrist. Sel juhul on selle põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsus muutunud ehk siis seda ei kasutata üleüldse ettevõtluse ega maksustatava käibe tarbeks, seetõttu kuulub põhivara sisendkäibemaks korrigeerimisele.