Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 263

Küsimus

Eesti firma tasus rendi (üüri) eest arve alusel Soome firmale. Kas see tehing kuulub Eesti firma jaoks tulumaksustamisele. Ja kuidas maksustatakse, kui rendi eest tasutakse Soome füüsilisele isikule?

Vastus - 01.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksustamise sõltub sellest, esiteks, kas rendipind on Eestis või Soomes. Kui renditav pind on Eestis, siis TuMS § 29 lg 6 kohaselt on see tulu tulumaksuga maksustatav (va juhul, kui juriidilisel isikul on Eestis püsiv tegevuskoht TuMS § 53). Kui tegemist on Soomes asuva kinnisajaga, mida renditakse, siis ei ole teil maksukohustust.