iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2627

Küsimus

Tellisime Tallinna Linnavalitsuselt ehituse plaanid, koopiate tegemine oli tasuline ning maksime pangalingi kaudu. Kuna tegemist oli ettevõtluskuluga, palusime ka arvet. Vastuseks tuli: "Väljaprinditud maksekorraldus on raamatupidamisele samaväärsed dokumendid kui arve". Tegemist ei olnud riigilõivuga vaid tavapärase teenusega. Kas enam ei ole arve kohustuslik?

Vastus - 22.12.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksekorraldus ei ole üldjuhul piisav algdokument, kui lisaks sellele ei ole veel mingeid dokumente, nt tellimust koos kinnitusega, kirjalikku lepingulist dokumenti vms. Üksnes erandlikul juhul piisab maksekorraldusest. Näiteks riigilõivude tasumisel, maksude tasumisel jne.

Vt selle kohta Riigikohtu praktikat asjas nr 3-3-1-21-99 p 7: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-21-99

Ilmselt on teenuse osutaja ka käibemaksukohustuslane ning KMS § 37 kohustaks neid ka käibemaksu mahaarvamiseks vajalikke rekvisiite arvele kandma. Kui ei, siis raamatupidamise seaduse §-s 7 sätestatud algdokumendi nõuded kehtivad neile samuti ning nad peaksid teile korrektse dokumendi väljastama.