iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2624

Küsimus

Vastaspoole süü läbi on tekkinud ettevõtte sõidukil kindlustuskahju. Kindlustus on esitanud garantiikirja mille alusel tasub kindlustuskahju ilma käibemaksuta summa. Remonditöökoda esitab ettevõttele arve koos käibemaksuga millest käibemaksu peaks saama sisendkäibemaksuna tagasi küsida ning kindlustuskahju tasub kindlustus. Seega ei tohiks ettevõttel tekkida kulu sõidukikahju osas. Uue seaduse kohaselt aga võib käibemaksust tagasi arvestada ainult 50%. Kas ettevõte peab kandma 50% käibemaksu osas kahju kuigi süü lasub vastaspoolel?

Vastus - 15.12.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Liikluskindlustuse seaduse § 26 lg 5 sätestab:
(5) Kui kindlustusandja selgitab välja, et kahjustatud isikul on õigus oma maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha arvestada kahjustatud asja taastamise või asendamise maksumusele lisanduv käibemaks, on tal õigus kahju hüvitamisel seda arvestada.

See tähendab, et kindlustusandja peab küsima (välja selgitama), kas isik saab või mitte käibemaksu maha arvata ning millises ulatuses (50% või 100%) ja ta peab seda kahju hüvitamisel arvestama. Kahju hüvitamise tagajärjel ei tohiks isikul kasu tekkida (võlaõigusseaduse § 127 lg 5). Kui käibemaks arvataks maha ja hüvitis makstaks brutosummas, siis saaks kahjustatud isik kindlustusjuhtumist hoopis kasu.