Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 2615

Küsimus

Ettevõtte töötajaid käisid lähetuses koos koostööparneri töötajatega (Eesti sisene). Arve esitati hotellist kokku meie ettevõttele. Kui nüüd esitame majutuse arve osaliselt edasi koostööpartnerile, siis kas samuti 9% või peame meie juba arve tegema 20%?

Vastus - 18.11.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mõttekas oleks paluda arve esita koostööpartneri rekvisiitidega. Kui teie selle edasi esitate, siis peaksite kasutama reisiteenuste erikorda (vt KMS § 40), mis tähendab, et maksumäär oleks sel puhul 20% (KMS § 40 lg 7 nimetab seda eraldi reisiteenuseks ning sellele ei kehti siseriiklik madalam maksumäär) ning arvel ei tohiks käibemaksu välja tuua (KMS § 40 lg 8), seda ei saaks seega ka maha arvata. Ka teie ei tohiks sellisel juhul sisendilt käibemaksu maha arvata (vt KMS § 40 lg 6).

Kui edasimüük on samas hinnas (sisseostuhind käibemaksuga), siis on maksustatav väärtus 0 (KMS § 40 lg 4) ning maksukohustust ei teki, kuigi arvestuses muutub maksumäär 20%-ks.