Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 261

Küsimus

Ettevõte teeb tootele reklaamikulutusi, küsib sisendkäibemaksu tagasi ja seejärel teeb arve edasi tootjale. Küsimus on et kui tootja on EL liige siis arvele k/m ei lisa ja kui tootja ei ole EL liige siis panen?

Vastus - 01.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldades, et küsimus puudutab reklaamiteenuse edasimüüki.
1) Kui on EL käibemaksukohustuslane või piiratud käibemaksukohustuslane, siis KMS § 10 lg 2 p 2 ja § 10 lg 5 p 7 koostoimes KMS § 15 lg 4 p-ga 1 näeb ette 0% maksumäära rakendamise.
2) Kui tegemist on ühendusevälise riigi isikule (st nii ettevõtjad, käibemaksukohustuslased kui ka eraisikud) osutatava reklaamiteenusega, siis tuleb samuti rakendada 0% maksumäära (KMS § 10 lg 2 p 2 ja § 10 lg 5 p 7 koostoimes KMS § 15 lg 4 p-ga 1).