iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 258

Küsimus

Dividendide maksustamine ja väljamaksmine. Osaühing soovib välja maksta oma osanikele dividende. Kas väljamakstavatelt dividendidelt tuleb maksta tulumaksu? OÜ ise on osanik kahes firmas, kust OÜ-le on dividendid laekunud 2004. ja 2005. majandusaasta eest ja tulumaks dividendidelt väljamaksja poolt tasutud. Osaluse protsent ühes firmas on 20%, teises aga alla 20%. Kas dividende võib välja maksta ka enne maj.aasta aruande kinnitamise otsust?

Vastus - 25.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 50 lg 1′ sätestab, et dividendi, mille aluseks olevalt kasumiosalt on teine äriühing maksnud tulumaksu Eestis või välisriigis või millelt on tulumaks kinni peetud, ei maksustata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tulumaksuga, kui dividendi saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest. Tulumaksuvabastust rakendatakse ainult tasutud dividendide tulumaksu osas, ületatav osa kuulub siiski maksustamisele tulumaksuga. Näiteks kui OÜ sai äriühingult (20% osalus) dividende 100 000 krooni, saab ta omakorda dividendide summas 150 000 krooni väljamaksmisel tasuda tulumaksu ainult 50 000 kroonilt. Enne majandusaasta aruande kinnitamist ei tohi dividende välja maksta (ÄS § 157 lg 1).