iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2567

Küsimus

Ettevõte sai teenusepartnerilt arve 07.05.2014. Arvel kajastub tehing: Teenus perioodil 01.04.14-30.06.14. Arve tasutud 09.05.14.
Mis kuus võib selle teenuse sisendkäibemaksu maha arvata? Kas aprillis, sest teenus algas aprillis? Mais, sest arve väljastati mais ja tasumine toimus mais? Juunis, kuna siis lõppeb teenuse osutamine?

Vastus - 13.05.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sisendkäibemaksu mahaarvamine tehakse siis, kui teisel poolel tekib maksukohustus ning teil on selle kohta korrektne arve kätte saadud. Kui arve väljastati mais seetõttu, et te tasusite mais, siis järelikult tekkis käive mais ning 20. juuniks esitatavas KMD-s teete mahaarvamise.

KMS § 31 lg 9: „Soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive käesoleva seaduse § 11 kohaselt. Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.“

KMS § 11 lg 1 p-d 1-2: „(1) Käive on tekkinud või teenus on saadud päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist:
1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine;
2) kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine;“