Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2563

Küsimus

Kui firma on käibemaksukohustuslane ja on saanud sisendkäibemaksu tagasi (tegutsenud on veel vähe, nii et müüki ei ole veel toimunudki) ja nüüd tahetakse firma likvideerida. Kas firmal on mingi kohustus (seoses sisendmaksu tagasisaamisega) MTA ees? Või oleks mõttekas võtta käibemaksukohustuslasest ennast maha?

Vastus - 06.05.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 29 lg 10: „Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Võõrandamata põhivaralt soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks korrigeeritakse vastavalt käesoleva seaduse § 32 lõikes 4 sätestatule.“

Vabatahtliku lõpetamise puhul näeb äriseadustik ette MTA-lt eelneva nõusoleku küsimise (ÄS § 59 lg 4) ning enne lõpetamist kustutatakse tõenäoliselt isik ka käibemaksukohustuslaste registrist. Käibemaksuseadus annab muidugi maksuhaldurile võimaluse teha seda ka pärast isiku lõpetamist (KMS § 22 lg 4).

Muude soetatud kaupade (st nt äratarvitatud kaubad) ja teenuste osas sisendkäibemaksu korrigeerimist ette nähtud ei ole. Erisused võiksid rakenduda nt siis, kui kaubad ja teenused olid suunatud maksuvaba väljundi loomiseks, kuid sisend arvati maha või arvati valesti maha või ka näiteks, kui need olid suunatud ettevõtlusvälisesse sfääri (osaliselt või täielikult).

Iseenesest see, et väljundit veel ei tekkinud, ei ole aluseks sisendkäibemaksu mahaarvamise piiramiseks eeldusel, et juhul, kui ettevõtlus oleks osutunud edukaks, oleks tekkinud maksustatav väljund. Vt selle kohta Euroopa Kohtu otsust asjas C-110/94.