iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2557

Küsimus

Firma müüb klientidele enda poolt väljatöötatud tarkvarapakettide kasutamisõigust ja nende pakettide hooldus- ning arendusteenust. Kui on müük näiteks Läti käibemaksukohuslasele, siis kas 0%-ga? Pakettide installeerimine ja vajadusel andmebaaside korrigeerimine toimub andmeside teel üle interneti.Vahel konsulteeritakse telefoni teel, harva Lätis kohapeal. Kas alati arve 0%-ga?

Vastus - 30.04.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, kui teenus on suunatud teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele, piiratud käibemaksukohustuslasele või ettevõtlusega tegelevale ühenduse välise riigi isikule, siis ei ole käibe tekkimise koht Eesti ning maksumäär on 0% (KMS § 10 lg 4 p 9, § 15 lg 4 p 1).

Kuna tegemist on elektrooniliselt osutatava teenusega (KMS § 2 lg 4), siis oleks võimalik ka ühendusevälise riigi muudele isikutele 0% kohaldada (KMS § 10 lg 5 p 8, § 15 lg 4 p 1).

Alates 01.01.2015. a jõustub KMS § 43 muudatus, mis võimaldab elektrooniliselt osutatava teenuse puhul rakendada erikorda ning teenuse osutamisel teise liikmesriigi isikutele, kes ei ole ettevõtjad (st on eratarbijad), täita maksukohustused Eestis, kuid arvestades teises liikmesriigis kehtivaid maksumäärasid. Kuivõrd muudatuste tulemusena tekiks selliste teenuste käive elati teenuse saaja liikmesriigis, siis on teenuse osutajal valida, kas rakendada erikorda või registreerida end sihtriigis käibemaksukohustuslasena (kui mõni erisus ei kohaldu).

Näiteks, kui praegu osutatakse elektroonilist teenust teise liikmesriigi eratarbijale, siis maksustatakse teenus alati Eestis siinse 20% maksumääraga, aga 2015. a saaks erikorra alusel rakendada selle riigi maksumäära, kus tarbija elab.

Vt ka MTA selgitusi: http://www.emta.ee/index.php?id=35113