iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 254

Küsimus

Kauba ja teenuse maksustamine.
Osutame ühe tehingu käigus allhanke korras teenust ja müüme kaupa oma Soomes asuvale emaettevõtjale (st. maksja on liikmesriigi maksukohustuslane). Teenuse osutamise koht on aga Eesti ja kaubad Eestist välja ei liigu. Kuidas maksustada? Kas teenust ja kaupa tuleb käsitleda erinevalt?

Vastus - 24.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna täpsustatud ei ole mis teenuse või kaubaga on tegemist, ei saa vastata ka küsimusele, kas teenust-kaupa tuleb käsitleda eraldi või koos. Teenuse osas on võimalus 0% käibemaksumäära lisada KMS § 10 lg 2 p 1-10 ja 12-16 nimetatud teenustele, mida osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele. Nimetatud loetelus ei ole ühtegi teenust, mis oleks seotud kaubaga, mistõttu kaubaga seotud teenust (nt remont, paigaldamine vm), mida osutatakse Eestis, maksustatakse üldjuhul 18% käibemaksumääras. Kui kaupa Eestist välja ei viida, maksustatakse ka kaup 18% käibemaksuga.