iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2481

Küsimus

Ettevõtja hakkab tegelema kauba müügiga väljaspool EL, Eestis käivet ei teki. Ettevõtluse tarbeks hakkab ostma väljaspoolt EL-i erinevaid elektroonseid teenuseid.

Käibemaksuseadust täht-tähelt järgides peab ettevõtja registreerima end piiratud käibemaksukohustuslaseks ning tasuma väljaspoolt EL-i ostetud elektroonsetelt teenustelt käibemaksu.

Tavaliseks käibemaksukohustuslaseks ettevõtja end registreerida ei saa, sest käive EL-s puudub. Seega elektroonsetelt teenustelt tasutav käibemaks jääb ettevõtja kuluks. Samas see ei vasta ju käibemaksuseaduse mõttele, mille järgi maksustatakse käibemaksuga tarbimist ja ettevõtjaid ei tohiks käibemaks koormata.

Milline võiks olla antud juhul mõistlik lahendus?

Vastus - 20.01.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegelikult ei piira sellisel juhtumil käibemaksuseadus isiku õigust registreerida end käibemaksukohustuslasena, sest ettevõtlusega tegeletakse siinse asukoha kaudu, kuid käive tekib ühendusevälises riigis. Tuleb esitada avaldus käibemaksukohustuslasena registreerimiseks.

KMS § 29 lg 1 ütleb ka sõnaselgelt, et sisendkäibemaksu saab maha arvata, kui soetatud kaupa või teenust kasutatakse enda välisriigis toimuva ettevõtluse tarbeks – seega, teenus küll pöördmaksustatakse, kuid käibemaks arvatakse maha.