iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 248

Küsimus

Osaühingul on üks omanik, kes kavatseb selle maha müüa. Kuidas toimub maksustamine? Mingeid võlgu ettevõttel ei ole, bilansis on ainult põhivara ja omakapital.

Vastus - 19.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Asjaõigusseaduse § 6 lg 2 kohaselt ei saa juriidilise isiku vara ega juriidiline isik kuuluda teistele isikutele. Seega, on kaks varianti ? kas küsimuses peetakse silmas osaühingu osa võõrandamist või ettevõtte kui majandusüksuse üleandmist (vt võlaõigusseaduse §-d 180 jj). Eeldades, et silmas peetakse osa võõrandamist ning osanik on residendist füüsiline isik, tuleb arvestada võimaliku tulumaksukohustusega. Tulumaksuseaduse § 15 lg 1 kohaselt maksustatakse kasu muuhulgas osaühingu osa võõrandamisest. Kasu leitakse soetamismaksumuse ja müügihinna vahena (vt samas ka vahetamise kohta TuMS § 37 lg 1). Soetamismaksumuse leidmise reeglid on TuMS §-s 38. Vt ka kahju arvestamise ja edasikandmise kohta TuMS § 39.