iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 247

Küsimus

kui koolivaheajal töötavad ettevõttes alaealised, ja kui temal on tööraamat, kas võib anda talle tulumaksu vabastuse 2000.- kr. ja kui tööraamatut ei ole?

Vastus - 17.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuvaba tulu rakendamisel ei ole oluline, kas töötajal on tööraamat või mitte. Tulumaksuseaduse § 42 lg 1 kohaselt arvatakse residendist füüsilisele isikule tehtud § 41 punktides 1, 3, 6, 7 ja 12 nimetatud väljamaksetest maksumaksja ühekordse kirjaliku avalduse alusel enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha igas kalendrikuus 1/12 §-s 23 sätestatud maksuvabast tulust.
Juhul, kui väljamakse saaja saab maksustatavat tulu mitmelt tulumaksu kinnipidajalt, võib lõikes 1 lubatud mahaarvamise teha ainult üks, maksumaksja poolt valitud tulumaksu kinnipidaja (TuMS § 42 lg 2).
Tulumaksuvaba tuluosa rakendamine toimub samamoodi ka nt töövõtu- ja käsunduslepingu puhul.