iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2446

Küsimus

Rootsi km-kohuslasest ettevõtja esitab igakuuliselt Eesti km-kohuslasest ettevõttele arve rahvusvahelisi vedusid tegeva auto tarkvaraprogrammi kasutamise kohta. Kas selline teenus tuleks pöördmaksustada?

Vastus - 02.10.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist ei ole veo kõrvalteenusega ega muu erireegli alla kuuluva teenusega (loetelu vt KMS § 10 lg 2), mistõttu rakendub üldsäte (KMS § 10 lg 1) ja teenus kuulub Eestis pöördmaksustamisele sõltumata sellest, kuidas ja kus konkreetset sõidukit kasutatakse.